Regulament – condiții, procedură de selecție, obligații, beneficii
 
Condiții și procedură de selecție
Rezidența internațională de creație audiovizuală, Slon, România este organizată de Fundația Culturală META anual, începând cu anul 2015, și își propune întâlnirea între regizori-șcenariști și tehnicieni de cinema - director de imagine, inginer de sunet, editor imagine ș.a. - străini și români în spațiul românesc și punerea în valoare a specificitățile acestuia în vederea stabilirii unui contact direct cu complexitatea realității românești.

Fiecare ediție se desfășoară pe parcursul a 10 zile, perioada putând varia cu câteva zile în funcție de disponibilități, însă nu mai devreme de jumătatea lunii august și nu mai târziu de sfărșitul lunii septembrie. În 2018, Rezidența se va desfășura în perioada 11-21 August.
În cadrul Rezidenței, regizorii de film participanți vor primi o invitație din partea comitetului de organizare, stabilit de Fundația Culturală META, la nivel de proiect, intern, ținând cont de specificul proiectului: filmarea pe peliculă (în 2018). Aceștia nu vor fi selectați printr-un apel deschis, lansat în cadrul unei proceduri de concurs.
 
Rezidența este dedicată tuturor regizorilor, indiferent de vârsta acestora, care au absolvit deja o universitate de profil și care au experimentat diferite forme de creație audiovizuală până la momentul participării lor în cadrul Rezidenței.
 
În cadrul fiecărei ediții a Rezidențe vor fi invitați să participe 3/4 regizori internaționali. Aceștia vor fi selectați de comitetul de organizare în perioada 1 martie - 1 aprilie a anului, iar criteriile principale de selecție vor avea în vedere, pe de o parte, filmele realizate de aceștia anterior, iar pe de altă parte, capacitatea acestora de a se adapta la un grup de lucru eteroclit, regizînd propriile filme, dar și ajutându-i pe ceilalți participanți, urmând ca rolurile acestora să se modifice de la un film la altul printr-un proces dinamic de lucru la nivelul întregului grup. Regizorii-artiști invitați reprezintă personalități pluridisciplinare și au experimentat și rolul de scenograf, actor, muzician sau chiar șef operator.
 
În cadrul Rezidenței, regizorii se vor putea exprima liber, regulamentul nespecificând niciun fel de constrângeri, nici cu privire la durata filmului, nici cu privire la stilul acestuia, ei putând realiza filme de scurt-metraj documentare, de ficțiune sau experimentale. Organizatorii încurajează filmele cu un caracter hibrid, care pot fi expuse și vizionate atât într-o sală de cinematograf, cât și într-o galerie de artă în cadrul unei expoziții centrate pe video/film/noile media (inclusiv instalație video). Indiferent de forma finală, filmele realizate vor reflecta, pe de o parte, diferențele artistice individuale, iar pe de altă parte, unitatea de decor, prin casa „Meduza” din Slon, actorii și cadrele care se vor regăsi în filmele prezentate și care vor circula dintr-o producție într-alta. În același timp, de la an la an, filmele vor deveni o cronică a unui sat românesc, Slon, abordat din diferite perspective și puncte de vedere.
 
Filmele trebuie să fie realizate majoritar în limba română și să conțină subtitrare în limba română pentru eventualele replici în alte limbi. Nu există alte restricții de limbă.
 
Regizorii vor fi însoțiți de o echipă tehnică, de un director de producție și de translatori, iar actorii vor fi selectați dintre localnici și, prin urmare, vor fi actori neprofesioniști, cât mai apropiați de realitatea spațiilor locuite și autori ai unor experiențe trăite nemijlocit în aceste spații.
 
Inginerul de sunet și editorul de imagine sunt selectați pe aceleași criterii, din țară si străinătate, nu doar pentru a îndeplini o muncă specifică, cât și pentru capacitatea lor de a interacționa, de a se adapta, de a împărtăși cunoștiințele cu ceilalți participanți. Sunt invitați ca participanți ai rezidenței în aceleași condiții ca regizorii - scenariști.
 
Obligații și beneficii
Rezidența internațională de creație audiovizuală, Slon, România constă într-o rezidență cinematografică concepută sub forma unei întâlniri de 10 zile, care se desfășoară în localitatea Slon, comuna Cerașu, județul Prahova, România, și care își propune să reunească mai mulți regizori și tehnicieni străini și români cu scopul de a încuraja mobilitatea culturală pe teritoriul României.
 
Fundația Culturală META are obligația de a pune la dispoziția participanților un dosar cât mai complet al edițiilor anterioare, precum și un dosar în care vor fi prezentate satul Slon, comuna Cerașu, împrejurimile acestora, posibile personaje (actori neprofesioniști - localnici), categoriile sociale și profesionale reprezentative, cultura, tradițile și obiceiurile specifice acestei zone, valorile de patrimoniu material și imaterial ș.a. până la data de 31 mai.  
La rândul lor, regizorii invitați vor redacta câte un proiect de scenariu de film de scurtmetraj și fiecare dintre aceștia va supune atenției organizatorilor propunerea sa până la data de 30 iunie.
 
Fundația Culturală META are obligația de a realiza un casting pentru fiecare dintre regizorii care solicită acest lucru, iar acesta se va desfășura nu mai târziu de data de 30 iulie.
 
Principalul angajament al regizorilor constă în respectarea termenului impus de 10 zile de rezidență pe care le au la dispoziție. Filmele vor fi filmate exclusiv pe perioada celor 10 zile de rezidență. Până la finalul rezidenței, regizorii trebuie să se apropie de forma finită a scurt-metrajelor.
 
Forma finală a a fiecărui film de scurt-metraj realizat în cadrul Rezidenței va fi stabilită în perioada imediat următoare rezidenței, în cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia.
 
Regizorii vor beneficia:
- de 10 zile de rezidență de creație pe parcursul cărora regizorii vor putea repeta cu actorii,  pregăti filmarea și filma propriu-zis ;
- un atelier-studio de artist amenajat la parterul casei în care vor locui și care pe parcursul rezidenței va fi transformat într-un studio de montaj/editare și cameră obscură pentru developarea filmelor, în cazul filmelor realizate în peliculă;
- cazare și masă în casa-sculptură „Meduza”, living sculpture, realizată de artistul Romelo Pervolovici și gândită ca un spațiu de creație pentru artiști;
- un onorariu cuprins între 500-1000 euro;
- transport intern/internațional până la/de la Slon;
- închiriere echipament necesar realizării filmelor și achiziția de peliculă.
 
Pe parcursul realizării filmelor (producție și post-producție) și după lansarea acestora, regizorii au obligația să folosească pe genericul filmului următoarea formulare:
„META Cinema prezintă cu sprijinul (numele tuturor co-organizatorilor și partenerilor de proiect) (titlul filmului) de (numele regizorului). Produs în cadrul proiectului Rezidență internațională de creație audiovizuală, Slon, România”, cât și menționarea tuturor partenerilor financiari, iar logo-ul META Cinema, logo-ul Fundației Culturale META și logo-urile partenerilor financiari/instituționali vor apărea în toate materialele de prezentare și promovare a produsului obținut ca urmare a participării din cadrul Rezidenței.
 
Drepturile asupra filmelor de scurtmetraj realizate în cadrul Rezidenței vor fi cedate Producătorului: Fundația Culturală META / META Cinema, reprezentată prin Romelo Pervolovici, conform unui contract de cedare de drepturi de autor discutat în prealabil cu fiecare regizor în parte.
 
Fundația Culturală META / META Cinema își asumă obligația de a identifica festivaluri naționale și internaționale acreditate oficial în vederea înscrierii fiecărei producții realizate pentru selecția și prezentarea în festivaluri, precum și distribuția în cadrul unei rețele cinematografice coerente în vederea exploatării în sălile de cinematograf din țară și din străinătate.